fp4Kontakt os:

Ældresagen inviterer til ældrepolitisk topmøde

Annonce

 

Ældre Sagen i Slagelse Kommune inviterer til ældrepolitisk topmøde!
Mødet kommer til at omhandle ældrepolitik, bl.a. værdig ældrepleje, hjemmehjælp, demens og fremtidig behov for plejebolig ❤️ Læs mere på billedet ovenover for at se dato, tid og sted.