fp4Kontakt os:

Julehilsen til Frivilligcenter Slagelse venner og samarbejdspartnere

Af Falk Bærentzen

I ønskes alle En Glad Jul og Et Godt Nytår – med en stor tak for fællesskabet i 2020.

2020 startede med stor gejst og mange planer for årets aktiviteter. Vi nåede at gennemføre et brag af et Kick Off møde på Gerlev Idrætshøjskole den 29. januar 2020 med fokus på ”Flere ind i Fællesskaber”. På mødet blev nedsat flere aktivgrupper, som skulle arbejde videre med planlægning og gennemførelse af flere vigtige handlinger i forhold til både at skabe bedre rum for frivillighed, synliggøre mulighederne for frivillighed samt skabe nye samarbejdsrelationer. Alt dette med indhold fra debatterne på Kick Off Mødet - - Så skete det, at Danmark måtte ”lukke ned” på grund af Covid-19 sygdommen.

Det lykkedes at holde kontakt til vore medlemmer og samarbejdspartnere på trods af, at vi alle skar voldsomt ned på vore aktiviteter samt at nogle funktioner helt måtte lukke ned i en periode.

Frivilligcenteret måtte som mange andre etablere hjemmarbejdspladser samt lukke helt ned for udlån af vore lokaler på Østre Skole resten af 2020. Det ramte selvfølgelig vore medlemsorganisationer og aktivgrupper hårdt– dog kunne vi efter den første periode anvende vores Kolonihave som mødested og udgangsbase for vore udendørs aktiviteter. Og det lykkedes også efter klargøring at afvikle en mini House Warming. Kolonihaven blev en god base for os i en lukke-tid.

I forbindelse med sommeren og sensommeren fik ansat Maja som vikar for Nana (barselsorlov), ansat Zofia (studentermedhjælp ift opfølgning på bl a Kick Offmødet) og Julie (studentermedhjælp ift synliggørelse og digitalisering).. Vi afholdt digitalt Dialogmøde med vores politisk udvalg og Frivilligcenteret kunne fortsat arbejde med servisering af medlemmerne og udvikle samarbejdsrelationerne.

Det lykkedes at få afholdt vores udskudte generalforsamling – og det er lykkedes at få sat god fart i arbejdsgrupperne fra Kick Off Mødet – således at en stor del af ore planer, nu er sat i handling. Det vil I høre mere om i 2021.

Så vi fik lært at agere i en hlet ny type hverdag – og vi fortsætter med at tilbyde støtte til den svære situation, der for nuværende er i Frivilligverdenen.

Husk – kontakt altid Frivillig Center Slagelse, når I har brug for støtte. Vi er der for jer og jeres aktiviteter.

Tak til alle som har bidraget og gjort en stor indsats i Frivilligarbejdet gennem året – vi hørs og ses derude.

Varme tanker med alt det bedste

Falk Bærentzen, formand Frivilligcenter Slagelse

 

Frivilligcenter Slagelses Julekalender 2020 1