fp4Kontakt os:

Generalforsamling 2023 & Årsværk 2022

Torsdag d. 2. april 2022 blev den ordinære generalforsamling i Frivilligcentret afholdt i fine rammer i Antvorskov Kirke.

Aftenen bød på spændende oplæg om Frivilligcenterets nye projekt "Fællesskabsalliancen" samt det nye digitale visitationsværktøj "Socialkompas".

På selve generalforsamlingen blev formandens beretning fremført af Falk Bærentzen. Dirigent Søren Hegstrup benyttede lejligheden til at videregive et stort tak for indsatsen som formand i bestyrelsen på vegne af Frivilligcentret og resten af bestyrelsen.

Følgende personer modtog genvalg Karen Sieling, FriRUM Lab; Søren Hegstrup, Seniorforsker Roskilde Universitet; Falk Bærentzen samt genvalg til Kim Larsen, privat medlem, som suppleant.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men vi skriver om det her på hjemmesiden når konstitueringen har fundet sted.

Som altid indgår formandens beretning i et 'Årsværk', der uddeles på generalforsamling. Heri kan man få et blik for året der gik i både ord og billeder. Hent årsværket her:

Vil du læse referatet fra årets generalforsamling? [klik her].