fp4Kontakt os:

Fællesskaber

Frivilligcentret er en lokalt forankret 'fællesskaber'. Vi arbejder for at skabe og understøtte givende fælleskaber, der både kan have faglig og social karakter.

Vi forstår fællesskaber over en bred kam og vi definerer vores rolle som:

- Paraplyorganisation og samlende platform for frivillige sociale indsatser

- Facilitator af både faglige og sociale netværk/fællesskaber for alle typer af aktører/deltagere

- Facilitator og katalysator af samarbejder/fællesskaber på tværs af foreningsgrænser såvel som sektorer.

Når vi inviterer til netværksdannelse og vedligeholder netværk via fælles aktiviteter, styrede netværksmøder mv. så er det vigtigt for os at tage afsæt i et behov, en idé eller et ønske, der stammer fra vores medlemsorganisationer eller fra de målgrupper, vi er fælles om. Nedenfor kan du læse om et udsnit af de fællesskaber, vi aktuelt tilbyder deltagelse i eller indgår i som facilitator/koordinator.

Nye fællesskaber - har I en idé eller et ønske?
Hvis du eller din forening har særlige ønsker eller behov for at blive en del af et fagligt netværk eller andre typer af fællesskaber, så hiv fat i os. Med afsæt i jeres ønsker undersøger vi om andre kunne have glæde af samme tilbud og vi vores bedst for at understøtte, at ideer om et fællesskab kan blive til virkelighed.